Deltagarens ansvar

 • Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. I och med anmälan bekräftar du som deltagare att du deltar under eget ansvar och egen risk.
 • Varje deltagare är skyldig att närvara vid genomgång innan start, då specifik information kan komma att ges om banans tillstånd och andra lokala detaljer.
 • Våtdräkt är obligatoriskt för samtliga deltagare.
 • Paddlar, fenor eller andra hjälpmedel är ej tillåtna.
 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende och båtar i anslutning till tävlingsbanan.
 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär och överlämna tidtagningschipet.
 • Deltagare som kastar skräp i naturen och/eller havet kommer att diskvalificeras och kommer förbjudas att deltaga i Gustavsberg Open Water i framtiden.
 • Det åligger deltagarens ansvar att endast anmäla sig till Gustavsberg Open Water om egen kapacitet och erfarenhet i öppet vatten simning finns. Vid kontrollpunkter utmed banan kan funktionärerna stoppa deltagare som visar tecken på utmattning eller där deltagaren utgör risk för egen eller andras säkerhet.
 • Den utdelade badmössan skall bäras på huvudet under hela loppet, gärna innan och efter också.
 • Deltagarna accepterar, genom anmälan till Gustavsberg Open Water, att bilder och/eller filmer på tävlingen och deltagarna används fritt av arrangören.

Avbruten tävling

 • Tävlingsledningen kan avbryta eller pausa pågående lopp på grund av yttre extraordinära omständigheter, som t.ex. farlig algblomning eller kraftigt åskväder
 • Tävlingsledningen beslutar också om tävlingen kan återupptas

Banan

 • Deltagare ska följa markerad bana
 • Deltagare som simmar utanför banmarkering kan diskvalificeras av tävlingsledningen
 • Banan kan komma att ändras i både sträckning och längd p.g.a. t.ex. starka vindar. Ingen återbetalning sker i dessa fall
 • Deltagare kan vila sig vid strandkanten. Deltagaren får dock ej förflytta sig utmed banan på annat sätt än via simning
 • Simmare kan plockas av banan om säkerhetspersonal bedömer att simmaren är i för dåligt skick att fortsätta